Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Sprawozdania finansowe za rok 2021

Zgodnie z § 34 pkt 9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie zamieszcza sprawozdania finansowe za rok 2021:

1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.;

2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.;

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.;

4) Informację dodatkową.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Kucharska

Data wytworzenia:
29 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Jolanta Kucharska

Data publikacji:
29 kwi 2022, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Kucharska

Data aktualizacji:
29 kwi 2022, godz. 13:40