Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie zamieszcza sprawozdania finansowe za rok 2020:

1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.;

2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.;

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.;

4) Informację dodatkową.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Przybylski

Data wytworzenia:
02 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Przybylski

Data publikacji:
02 cze 2021, godz. 13:50

Osoba aktualizująca informacje

Artur Przybylski

Data aktualizacji:
02 cze 2021, godz. 13:51