Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika Posterunku PSR w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko: strażnik Państwowej Straży Rybackiej – Posterunek w Szczecinie.

Miejsce wykonywania pracy: powierzchniowe wody śródlądowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 • zlecone czynności biurowe, w tym prowadzenie spraw o wykroczenia,
 • dodatkowo pełnienie funkcji kierowcy samochodu służbowego lub stermotorzysty łodzi służbowej,
 • praca z bronią palną.

Warunki pracy:

 • umowa o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca w terenie, w systemie zmianowym, równoważnym (do 12 godzin na dobę), również w soboty i w niedziele, z zachowaniem norm kodeksu pracy.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość ustawy z dn. 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy minimum kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • niekaralność,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę z bronią palną.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska w Polsce, np. ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dn. 28 września 1991 r. o lasach, ustawa z dn. 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
 • znajomość przepisów: ustawa z dn. 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, ustawa z dn. 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • wykształcenie związane z rybactwem, rybołówstwem, ochroną środowiska lub administracją publiczną,
 • patent żeglarski stermotorzysty statku żeglugi śródlądowej,
 • doświadczenie w pracy z bronią palną i/lub środkami przymusu bezpośredniego,
 • sztuki walki, samoobrona,
 • znajomość języków obcych – angielski/niemiecki,
 • doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji służbowej, np. wnioski, raporty, notatki, analizy, protokoły kontroli.

Wymagane dokumenty i oświadczenia do rekrutacji wstępnej:

 • CV
 • list motywacyjny napisany odręcznie,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

do 12 marca 2018 r. do godz. 12:00

Miejsce składania:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie ul. Jana Matejki 6B,

71-615 Szczecin.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w biurze Komendy pok. 108 z dopiskiem „Nabór na stanowisko strażnika Posterunku PSR w Szczecinie”

Dodatkowe informacje:

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wstępna rekrutacja odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożone dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji. Na wniosek adresata dokumenty mogą zostać odesłane lub odebrane osobiście w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

W załączeniu do ogłoszenia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28 02 2018 14 05 53Kwestionariusz osobowy (DOC, 37.00Kb) 2018-02-28 14:05:53 14
28 02 2018 14 05 53OA wiadczenia (DOCX, 19.63Kb) 2018-02-28 14:05:53 65
28 02 2018 14 05 53OA wiadczenie -dane osobowe (DOCX, 16.42Kb) 2018-02-28 14:05:53 101
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Przybylski

Data wytworzenia:
02 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Jolanta Kucharska

Data publikacji:
02 maj 2012, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Artur Przybylski

Data aktualizacji:
11 kwi 2018, godz. 11:32