Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 poz. 1476) 
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001r. Nr 138 poz.1559; Dz.U. z 2003r. Nr 17 poz.160) .
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz.U. z 1999r. Nr 49 poz.489).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką (Dz.U. z 2002r. Nr 5 poz.55).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 listopada 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową Straż Rybacką oraz sprawowania przez Policję Nadzoru w tym zakresie nad Strażą (Dz.U. z 1998r. Nr 143 poz.924).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją (Dz.U. z 1997r. Nr 4 poz.12).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagrodzenia, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz.U. z1997r. Nr 55 poz.354; Dz.U. z 2000r. Nr 12 poz.147).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Robert Golański

Data wytworzenia:
15 maj 2007

Osoba dodająca informacje

Robert Golański

Data publikacji:
15 maj 2007, godz. 00:00

Osoba aktualizująca informacje

Artur Przybylski

Data aktualizacji:
11 sty 2019, godz. 13:35