Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Informacja o sprzedży samochodu osobowego marki Ford Transit

INFORMACJA O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin przeznaczyła do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

 

FORD TRANSIT Nr rej. SCA 914E wersja CL,  Diesel 2,5

 

1.       Informacje techniczne:

1)       rok produkcji: 1990

2)       przebieg: 458000 km

3)       liczba miejsc: 9

4)       posiada zamontowany hak holowniczy

5)       kolor: biały

 

2.       Samochód można obejrzeć w obecności pracownika KWPSR w miejscu  i terminie uzgodnionym telefonicznie       nr tel. 091 43-03-652

3.       Cena  sprzedaży :  1.950,00 zł. ( jeden tys. dziewięćset pięćdziesiąt  zł 00 gr.)

4   Osoby ( firmy ) zainteresowane nabyciem samochodu składają ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ AUTO - OFERTA” do dnia  03 marca 2006 r. do godz. 15.00   w siedzibie Komendy  w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, pok. 402

5.       Oferta powinna zawierać:

a)       imię , nazwisko i adres oferenta , nr i serię dowodu osobistego lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta;

b)       cenę i warunki jej  zapłaty;

c)        datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej – podpis osoby ( osób) uprawnionej ( uprawnionych ) do składania oświadczeń woli.

d)       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu;

 

6.       Jeżeli co najmniej dwie osoby złożą oferty na nabycie samochodu , pomiędzy tymi osobami  zostanie przeprowadzona aukcja zgodnie z § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 191, poz. 1957).

7.       Warunkiem przystąpienia do aukcji będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny sprzedaży samochodu w terminie podanym wraz z informacją o przeprowadzeniu aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji z zastrzeżeniem, że wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a)       żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b)       uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchyli się od zawarcia umowy.

      8. Koszty zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.

9.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny  nabycia.

   10. Sprzedawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

     

                                                                                                                             

Szczecin, dnia 23 luty 2006 r.                                   

                                                                                               Komendant Wojewódzki

                                                                                           Państwowej Straży Rybackiej

                                                                                               Zbigniew Gąsowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Golański 23-02-2006 00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Golański 23-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2006 00:00