Dostawa dwóch samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up, z napędem 4x4, dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.08.2018.14.41.07_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2018-08-01 14:41:07
2 02.08.2018.12.49.30_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf 2018-08-02 12:49:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.08.2018.14.41.07_SIWZ_na_dostawA__dwA_ch_samochodA_w_terenowych_z_nadwoziem_typu_pick-up,_z_napA_dem_4x4,_dla_potrzeb_Komendy_WojewA_dzkiej_PSR_w_Szczecinie.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-01 14:41:07 129 razy
2 01.08.2018.14.41.48_ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-08-01 14:41:48 33 razy
3 01.08.2018.14.42.05_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ_-_oA_wiadczenie_o_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-01 14:42:05 16 razy
4 01.08.2018.14.42.16_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ_-_dotyczA_ce_przesA_anek_wykluczenia_z_postA_powania.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-01 14:42:16 14 razy
5 01.08.2018.14.42.28_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ-_wzA_r_umowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-01 14:42:28 14 razy
6 02.08.2018.09.08.38_Klauzula_informacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-02 09:08:38 19 razy
7 02.08.2018.12.48.14_ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy_-_poprawiony.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-08-02 12:48:14 6 razy
8 03.08.2018.11.06.40_01.08.2018.14.41.07_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 11:06:40 16 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.08.2018.14.16.18_Odpowiedzi_na_pytania_dot._SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-02 14:16:18
2 03.08.2018.11.11.40_wyjasnienie.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 11:11:40
3 06.08.2018.14.14.19_Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_-_aktualizacja_06.08.2018_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-06 14:14:19
Wynik postępowania
1 16.08.2018.13.34.38_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-08-16 13:34:38
2 20.08.2018.13.44.21_Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2018-08-20 13:44:21
Informacja z otwarcia ofert
1 09.08.2018.14.03.41_Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_09.08.2018_r..pdf 2018-08-09 14:03:41