Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika Posterunku PSR w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko: strażnik Państwowej Straży Rybackiej – Posterunek w Szczecinie.

Miejsce wykonywania pracy: powierzchniowe wody śródlądowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Warunki pracy:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty i oświadczenia do rekrutacji wstępnej:

Termin składania dokumentów:

do 12 marca 2018 r. do godz. 12:00

Miejsce składania:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie ul. Jana Matejki 6B,

71-615 Szczecin.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w biurze Komendy pok. 108 z dopiskiem „Nabór na stanowisko strażnika Posterunku PSR w Szczecinie”

Dodatkowe informacje:

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wstępna rekrutacja odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożone dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji. Na wniosek adresata dokumenty mogą zostać odesłane lub odebrane osobiście w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

W załączeniu do ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kucharska 02-05-2012 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Przybylski 02-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Artur Przybylski 11-04-2018 11:32